Στη διάρκεια της έκθεσης «AUSA 2021» υψηλόβαθμα στελέχη του Αμερικανικού Στρατού επιβεβαίωσαν ότι θα καταθέσουν τις προτάσεις τους, για την αντικατάσταση των αρμάτων μάχης M-1 Abrams το 2023. Σήμερα οι ΗΠΑ διατηρούν σε υπηρεσία περί τα 2.833 M-1 Abrams και άλλα 3.500 σε αποθήκευση. Από τα εν υπηρεσία άρματα μάχης τα 786 θα αναβαθμιστούν στο επίπεδο M-1A2C. Το αν θα επιλεγεί μια νέα σχεδίαση ή θα αντικατασταθούν από την υπό ανάπτυξη έκδοση M-1A2D δεν είναι γνωστό. Ίσως ο Αμερικανικός Στρατός να επιλέξει σειρά από βελτιώσεις, σ’ όλα τα υπό-συστήματα, που όλα μαζί θα κάνουν το άρμα μάχης πιο θανατηφόρο, πιο αποτελεσματικό και λιγότερο δαπανηρό. Σύμφωνα με τον Αμερικανικό Στρατό, οι εκδόσεις M-1A2C/D θα διατηρήσουν τα άρματα μάχης ικανά μέχρι το 2035 περίπου.