Η Atlas Elektronik και η Thales Deutschland επιλέχθηκαν για να αναπτύξουν από κοινού το σύστημα διαχείρισης μάχης της δεύτερης παρτίδας των πέντε (5) κορβετών τύπου K-130 που θα ναυπηγήσει το Γερμανικό Ναυτικό.

Η κοινοπραξία FüWES K130 αναμένεται να αναπτύξει το σύστημα διαχείρισης μάχης, να εκτελέσει όλες τις προβλεπόμενες δοκιμές, να εγκαταστήσει το σύστημα στα πλοία και να εκπαιδεύσει το προσωπικό στη χρήση του.

Σύμφωνα με τους όρους του συμβολαίου οι σχετικές εργασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι το 2025 (τα πλοία αναμένεται να ναυπηγηθούν την περίοδο 2019-2023). Το νέο σύστημα διαχείρισης μάχης αναμένεται να είναι μια βελτιωμένη έκδοση του συστήματος που βρίσκεται σε υπηρεσία από τις πέντε (5) K-130 της πρώτης παρτίδας.