Η άσκηση ΜΕΔΟΥΣΑ αποτέλεσε μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για αντικείμενα αμφίβιων ενεργειών και ειδικών επιχειρήσεων. Παραθέτουμε τις εντυπωσιακές φωτογραφίες: