Η ΑΣΔΥΣ (Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού) ανακοίνωσε την προκήρυξη τριών (3) διαφορετικών διαγωνισμών με αντικείμενο την υποστήριξη των αρμάτων μάχης Leopard-2 του Ελληνικού Στρατού (ΕΣ). Τα προγράμματα αφορούν στην συντήρηση και τεχνική υποστήριξη των σκαφών (δείτε ΕΔΩ), των πύργων και πυροβόλων (δείτε ΕΔΩ) και των ΣΕΠ (Σύστημα Ελέγχου Πυρός) (δείτε ΕΔΩ) των Leopard-2. Οι προκηρύξεις δεν αναφέρουν αν οι διαγωνισμοί αφορούν στα Leopard-2A4, στα Leopard-2HEL ή και στους δύο (2) τύπους μαζί. Η κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών, για το πρόγραμμα συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης των σκαφών, θα πρέπει να γίνει μέχρι τις 15 Απριλίου. Η καταληκτική ημερομηνία για τα άλλα δύο (2) άλλα προγράμματα (πύργος και πυροβόλο και ΣΕΠ) είναι η 22η Απριλίου.