Η Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστηρίξεως Στρατού (ΑΣΔΥΣ) ανακοίνωσε (δείτε ΕΔΩ) ότι προκήρυξε διαγωνισμό σύναψης και εκτέλεσης σύμβασης για την υποστήριξη των τεθωρακισμένων τροχοφόρων οχημάτων Μ-1117. Η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών έχει οριστεί η 30η Οκτωβρίου του 2023, ενώ η αποσφράγιση των φακέλων που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά θα διενεργηθεί την επομένη, 31 Οκτωβρίου. Η ανακοίνωση δεν αναφέρει τη χρονική διάρκεια της σύμβαση, ούτε τον προϋπολογισμό. Σε κάθε περίπτωση όμως το πρόγραμμα υποστήριξης των M-1117 είναι μια θετική εξέλιξη.