Η Διεύθυνση Προμηθειών της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Υποστήριξης Στρατού (ΑΣΔΥΣ) προκήρυξε (δείτε ΕΔΩ) διαγωνισμό για τη σύναψη συμφωνίας-πλαισίου, διάρκειας τριών (3) ετών, για τη συντήρηση και τεχνική υποστήριξη των σκαφών των αρμάτων μάχης Leopard-2 του Ελληνικού Στρατού (ΕΣ). Καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών έχει οριστεί η 18η Μαρτίου του 2024. Λεπτομέρειες σχετικά με τον συνολικό προϋπολογισμό του προγράμματος δεν αναφέρει η ανακοίνωση.