Η Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού (ΑΣΔΥΣ) ανακοίνωσε (δείτε ΕΔΩ) ότι προκηρύσσει διαγωνισμό για τη σύναψη και εκτέλεση σύμβαση προμήθειας 162 εκτοξευτών βομβίδων των 40 χιλιοστών και 162 σκοπευτικών για τυφέκια εφόδου G3. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Η κατάθεση των δικαιολογητικών, όσων ενδιαφερθούν για το πρόγραμμα, θα πρέπει να γίνει μέχρι τις 18 Δεκεμβρίου του 2023, ενώ η αποσφράγιση των φακέλων που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά θα διενεργηθεί την επόμενη ημέρα, 19 Δεκεμβρίου. Η ανακοίνωση δεν αναφέρει τον προϋπολογισμό του προγράμματος ή τον επιθυμητό χρόνο υλοποίησης του.