Στις 16 Σεπτεμβρίου η ΑΣΔΥΣ (Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού) προκήρυξε διαγωνισμό για την προμήθεια 19 ειδικών οπτικών βοηθημάτων παρατήρησης επί ταχύπλοων σκαφών (Head Display), στο πλαίσιο συνδρομής των Ενόπλων Δυνάμεων στην αντιμετώπιση των μεταναστευτικών-προσφυγικών ροών (δείτε ΕΔΩ). Όπως αναφέρει η ανακοίνωση το κριτήριο επιλογής είναι η πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφορά. Το πρόγραμμα έχει προϋπολογιστεί με το ποσό των € 122.550 (χωρίς τη δαπάνη ΦΠΑ). Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών έχει οριστεί η 1η Οκτωβρίου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η φωτογραφία εξωφύλλου είναι ενδεικτική.