Η Διοίκηση Μηχανικού της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Υποστήριξης Στρατού (ΑΣΔΥΣ/ΔΜΧ) ανακοίνωσε (δείτε ΕΔΩ) ολιγοήμερη παράταση στο πρόγραμμα κατασκευής και υποστήριξη εξομοιωτή ελεύθερης πτώσης (αεροσήραγγα). Ως νέα καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων ορίζεται πλέον η 20η Σεπτεμβρίου του 2022, αντί της 6η Σεπτεμβρίου που ήταν η αρχική καταληκτική ημερομηνία. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα € 14 εκατομμύρια, συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ, ενώ η συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται στους 108 μήνες (το μέγιστο), από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Οι πρώτοι 24 μήνες (το μέγιστο) αφορούν στην μελέτη και κατασκευή του έργου και την προμήθεια του κινητού εξοπλισμού (του εξομοιωτή και της αεροσήραγγας) και οι 84 μήνες αφορούν στη συντήρηση και τη λειτουργία του έργου.