Πριν λίγες ημέρες μέσα ενημέρωσης της Αυστραλίας είχαν δημοσιεύσει την είδηση ότι στον αμυντικό προϋπολογισμό του 2022 οι ώρες εκπαίδευσης με τα F-35A Lightning II έχουν μειωθεί κατά 25% και ότι η μείωση έχει να κάνει με ζητήματα υποστήριξης/διαθεσιμότητας. Ωστόσο, ο Αρχηγός της Αυστραλιανής Αεροπορίας, Πτέραρχος Mel Hupfeld, δήλωσε ότι η μείωση αντανακλά στην ωρίμανση της κατανόησης της Αυστραλιανής Αεροπορίας ως προς το F-35A. Μέχρι σήμερα η Αυστραλία έχει παραλάβει 44 από τα 72 F-35A που θα παραλάβει συνολικά. «Η εκτίμηση των εκπαιδευτικών ωρών πτήσης βασίζεται στις απαιτήσεις εκπαίδευσης και επιχειρησιακής ικανότητας και όχι στη διαθεσιμότητα … η επίκληση ενός ποσοστού για να ειπωθεί ότι το F-35A δεν ικανοποιεί στις επιχειρησιακές και εκπαιδευτικές απαιτήσεις είναι λάθος και οδηγεί σε λάθος συμπεράσματα», δήλωσε ο Αρχηγός της Αυστραλιανής Αεροπορίας.