Η Σουηδία ανακοίνωσε ότι στις 17 Δεκεμβρίου τα νέα αντιαεροπορικά συστήματα Patriot χαρακτηρίστηκαν με Αρχική Επιχειρησιακή Ικανότητα, μετά από σχετική άσκηση αξιολόγησης. Πλέον τα συστήματα μπορούν να επιχειρούν, ενώ η εκπαίδευση του προσωπικού θα συνεχιστεί ώστε εντός του 2022 τα συστήματα να χαρακτηριστούν με Πλήρη Επιχειρησιακή Ικανότητα. Το Νοέμβριο του 2017 η Σουηδία προχώρησε στην προμήθεια δύο συστημάτων (συνολικά 12 εκτοξευτές οργανωμένοι σε δύο Μοίρες και τέσσερις Πυροβολαρχίες) Patriot, της έκδοσης Configuration 3+. Το σχετικό συμβόλαιο υπογράφηκε τον Αύγουστο του 2018 και είναι συνολικού κόστους $ 1,14 δισεκατομμυρίων.