Μολονότι το ενδιαφέρον κεντρίζει το πρόγραμμα πρόσκτησης νέων κορβετών για το Πολεμικό Ναυτικό και ακολούθως η μεγάλη πρόοδος που συντελείται στη ναυπήγηση των φρεγατών FDI HN, εντούτοις ορισμένες νέες αποκλειστικές πληροφορίες του γράφοντος κάνουν τη διαφορά.

Οι εξελίξεις αφορούν ένα φλέγον ζήτημα, αυτό της εγκατάστασης ολοκληρωμένου ECM στις νέες φρεγάτες του ΠΝ για το οποίο έχει ασκηθεί σφοδρή κριτική στην επιλογή του νέου πλοίου.

Στα πλαίσια της DEFEA ενημερωθήκαμε πως ήδη στο ΠΝ έχει παρουσιαστεί η δυνητική λύση και το ΠΝ διατείνεται θετικά. Στη κατεύθυνση αυτή η γαλλική Thales αναπτύσσει ήδη νέο σύστημα ECM για το Γαλλικό Ναυτικό το οποίο αντιπροσωπεύει την αιχμή της τεχνολογίας συστημάτων ηλεκτρονικού πολέμου. Η φάση της σχεδίασης βρίσκεται σε προχωρημένο επίπεδο και το σύστημα θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσει όλες τις νέες απειλές.

Χρονικώς το νέο σύστημα έχει χρονικό ορίζοντα δοκιμών στα τέλη του 2024 με επιχειρησιακή ένταξη και ενσωμάτωση το 2025, έτος κατά το οποίο το ΠΝ θα παραλαμβάνει τις δυο πρώτες φρεγάτες. Το νέο γαλλικό ECM θα τοποθετηθεί τόσο στις γαλλικές FDI όσο και τις HORIZON στα πλαίσια προγράμματος εκσυγχρονισμού των πλοίων. Επίσης τόσο το νέο αεροπλανοφόρο του γαλλικού ναυτικού όσο και το υφιστάμενο στα πλαίσια εκσυγχρονισμού θα το εγκαταστήσουν. Το ίδιο σύστημα προτείνεται και για τις κορβέτες GOWIND HN.

Το νέο ECM αναπτύσσεται ώστε να δρα αρμονικά με τους λοιπούς αισθητήρες των πλοίων και υφιστάμενο SENTINEL καθώς και το τακτικό σύστημα.