Πριν από λίγη ώρα τα μέλη του ελληνικού κοινοβουλίου και ειδικότερα της αρμόδιας επιτροπής που συζητά το σχέδιο νόμου για την εξυγίανση των Ναυπηγείων Ελευσίνας έλαβαν την ακόλουθη επιστολή, την οποία υπογράφει ο ίδιος Μιχάλης Σπανόπουλος, ιδιοκτήτης του Ομίλου Ναυπηγείων Σπανόπουλος.

Την επιστολή δημοσιεύει το DefenceReview.gr κατ’ αποκλειστικότητα και αποδεικνύει πως για τα Ναυπηγεία Ελευσίνας υπάρχει επίσημο δεύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον εκτός της προοπτικής της ONEX.

Η επιστολή του κυρίου Μιχάλη Σπανόπουλου είναι πραγματικά καταιγιστική καθότι ο όμιλος Σπανόπουλου που περιλαμβάνει τα Ελληνικά Ναυπηγεία Σαλαμίνας και Περάματος είναι από τους πλέον σοβαρούς και καταξιωμένους του χώρου.

Από την επιστολή προκύπτει πως ο Όμιλος Σπανόπουλου διεκδικεί ευθέως τα Ναυπηγεία Ελευσίνας δίχως ανταλλάγματα κρατικής βοήθειας ή αμυντικών συμβάσεων (προγραμμάτων του ΠΝ).

Μάλιστα ο Μιχάλης Σπανόπουλους καταγγέλει ευθέως την ελληνική κυβέρνηση καθότι όπως αναφέρει απαξίωσε πλήρως το επενδυτικό του ενδιαφέρον για τα Ναυπηγεία Ελευσίνας.

Παρατίθεται το ακριβές περιεχόμενο της επιστολής Μιχάλη Σπανόπουλου:

Αξιότιμε Κύριε,

Θέμα: Εξυγίανση Ναυπηγείων Ελευσίνος

Λαμβάνω την τιμή να σας απευθύνω την παρούσα επιστολή σε σχέση με την συζήτηση ενώπιον του Κοινοβουλίου του σχεδίου νόμου που αφορά την εξυγίανση της εταιρείας «Ναυπηγικές και Βιομηχανικές Επιχειρήσεις Ελευσίνος Α.Ε.» («Ναυπηγεία Ελευσίνος»). Το άρθρο 1 του ως άνω σχεδίου νόμου εξουσιοδοτεί τον Υπουργό Ανάπτυξης όπως συμβληθεί απευθείας, δίχως οποιαδήποτε διαγωνιστική διαδικασία ή αξιολόγηση από ανεξάρτητο εκτιμητή, με την εταιρεία «ΟΝΕΧ» προς τον σκοπό της εξυγίανσης των Ναυπηγείων Ελευσίνος.

Ήδη από τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους, πολύ πριν την κατάθεση του ως άνω σχεδίου νόμου στο Κοινοβούλιο, με επιστολή μας προς τον Αξιότιμον κ. Πρόεδρο της Κυβέρνησης και τους αρμόδιους Υπουργούς (Παράρτημα 1 της παρούσας) εκδηλώσαμε το ενδιαφέρον μας για την εξαγορά και την εξυγίανση των Ναυπηγείων Ελευσίνος, μέσω της νόμιμης διαδικασίας και υπό τους απολύτως εύλογους και συμφέροντες για τους πιστωτές και το δημόσιο συμφέρον όρους.

Με την επιστολή μας αιτηθήκαμε, όπως μας παρασχεθούν οι απαραίτητες πληροφορίες όσον αφορά την οικονομική κατάσταση και τις υποχρεώσεις των Ναυπηγείων Ελευσίνος, με σκοπό να ετοιμάσουμε και υποβάλουμε δεσμευτική προσφορά. Επιπλέον, ρητώς διευκρινίσαμε ότι η άνω σκοπούμενη προσφορά/πρότασή μας δεν θα θέτει οιονδήποτε όρο/προϋπόθεση οιασδήποτε άμεσης ή έμμεσης κρατικής χρηματοδότησής μας, ούτε ανάθεσης οιουδήποτε είδους αμυντικού προγράμματος. Η ως άνω επιστολή μας και οι προσπάθειές μας να συζητήσουμε το ενδιαφέρον μας με τους αρμόδιους Υπουργούς δεν έτυχαν ανταπόκρισης.

Η εταιρεία CEPAL, στην οποία ομοίως απευθυνθήκαμε ως εκπρόσωπο των πιστωτών του ιδιωτικού τομέα, μας σύστησε να απευθυνθούμε στην Κυβέρνηση, ως τον μεγαλύτερο πιστωτή των Ναυπηγείων Ελευσίνος, καθώς αυτή έχει επιλέξει την ΟΝΕΧ για την εξυγίανσή τους. Παράλληλα, με σειρά επιστολών μας είχαμε καλέσει τη Διοίκηση των Ναυπηγείων Ελευσίνος όπως συζητήσουμε αμοιβαία επωφελείς τρόπους συνεργασίας, μέσω της ενοικίασης χώρου και πιθανών εργαζομένων για την εκτέλεση έργων πελατών μας, και το ενδιαφέρον μας για την εξαγορά και εξυγίανση της εταιρείας. Αντί για απάντηση, μας κοινοποιήθηκε υβριστικού περιεχομένου εξώδικο.

Το ενδιαφέρον μας για την εξαγορά των Ναυπηγείων Ελευσίνος παραμένει έντονο και ελπίζουμε ότι το Κοινοβούλιο και η Κυβέρνηση θα προκρίνουν την εξυγίανσή τους μέσω διαδικασιών, οι οποίες θα διασφαλίζουν τη διαφάνεια, αντικειμενικούς όρους ανταγωνισμού για όλους τους ενδιαφερόμενους επενδυτές και την επιλογή της οικονομικά πλέον συμφέρουσας και άνευ όρων προσφοράς για τους πιστωτές, όπως απαιτεί η γενικά εφαρμοζόμενη νομοθεσία και οι κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων της Ένωσης. Παραμένουμε στη διάθεση της Κυβέρνησης, ώστε να μας δοθεί πρόσβαση στα οικονομικά στοιχεία των Ναυπηγείων.

Παραμένουμε στη διάθεση της Κυβέρνησης, ώστε να μας δοθεί πρόσβαση στα οικονομικά στοιχεία των Ναυπηγείων Ελευσίνος και να υποβάλουμε προσφορά για την εξαγορά και εξυγίανσή τους.

Μετά τιμής,

Μιχάλης Σπανόπουλος