Κυρίαρχο θέμα για τη νέα πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΘΑ είναι η εφεδρεία και η εθνοφυλακή. Για το θέμα αυτό είχαμε τοποθετηθεί με προηγούμενα μας άρθρα, όμως νεότερες αποκλειστικές πληροφορίες του γράφοντος σκιαγραφούν το νέο πλαίσιο δράσης. Ο ΥΦΕΘΑ Αλκιβιάδης Στεφανής προωθεί άμεσες διαδικασίες ώστε σε πρώτη φάση μέσα στο Φθινόπωρο να έχει ψηφιστεί ο νέος νόμος για την Εθνοφυλακή. Με όραμα για την Εθνοφυλακή και πολύ αναβαθμισμένο ρόλο ο Αλκιβιάδης Στεφανής αποτελεί τον βασικό πρωταγωνιστή στο νέο σχέδιο πάντα με την αμέριστη στήριξη του ΥΕΘΑ Νίκου Παναγιωτόπουλου.

Άμεσα αναμένεται να παρθεί απόφαση για τα νέα ταχύπλοα σκάφη.

Παράλληλα με τον νέο νόμο για την ανασυγκρότηση της Εθνοφυλακής, εκπονείται και ο νέος Στρατιωτικός Κανονισμός που θα ρυθμίζει τις λεπτομέρειες λειτουργίας της, λύνοντας όλες τις παλαιές στρεβλώσεις και αγκυλώσεις του παλαιού νόμου. Ο νέος νόμος που πολύ σύντομα έρχεται σε δημόσια διαβούλευση δίνει έμφαση στον θεσμό του εθελοντή εφέδρου και στη γενικότερη στρατιωτική προσφορά με όφελος για τη πατρίδα.

Παράλληλα, δημιουργούνται, ενδυναμώνονται και συγκροτούνται νέα τμήματα και μονάδες εθνοφυλακής αφενός στα μεγάλα αστικά κέντρα της ηπειρωτικής χώρας ή οι λόχοι εφέδρων καταδρομών στα κύρια Νησιά ενώ στα μικρά νησιά της ΑΣΔΕΝ ο στόχος είναι να συγκροτηθούν και επιπλέον τμήματα εθνοφυλακής. Άλλωστε ειδικά στα μικρονήσια αυτοί που θα έρθουν πρώτοι αντιμέτωποι με την απειλή είναι οι εθνοφύλακες, οι σύγχρονοι ακρίτες του Έθνους. Ταυτοχρόνως, με τις υπόλοιπες μονάδες εθνοφυλακής στα κύρια νησιά της ΑΣΔΕΝ το νέο δόγμα του ΓΕΣ δίνει έμφαση στην αλληλοεπικάλυψη και αλληλοϋποστήριξη των νησιών με ταχυκίνητες εφεδρείες ικανές να μεταφέρονται με πλωτά και εναέρια μέσα.

Τμήματα άμεσης επέμβασης με εθνοφύλακες και ενεργό στρατό θα επεμβαίνουν ακόμα και στα πλέον δυσπρόσιτα νησιωτικά μέρη.

Σε αυτό το πλαίσιο ήταν και η απόφαση για την προμήθεια των ελικοπτέρων OH-58D Kiowa Warrion με πρωτεργάτη τον σημερινό ΥΦΕΘΑ Αλκιβιάδη Στεφανή. Το αμέσως επόμενο πρόγραμμα που ήδη έχει λάβει γραμμή εκκίνησης είναι αυτό των σύγχρονων ταχυπλόων μέσων, ώστε να μπορούν να μεταφέρουν εφεδρείες από κύριες νήσους σε δευτερεύουσες όπως είναι τα μικρονήσια. Άλλωστε εκεί που πραγματικά πάσχουμε είναι στα μικρονήσια όπου οι νησιωτικές φρουρές είναι λιγοστές και διάσπαρτες. Ακριβώς με τη παρουσία ενισχυμένων ταγμάτων εθνοφυλακής και εφεδρειών ικανών να επεμβαίνουν σε τόπο και χρόνο, η άμυνα των νησιών ακόμα και των πολύ μικρών ενδυναμώνεται.

Εθνική Ανάγκη η Εθνοφυλακή

Η μεγαλύτερη καινοτομία δεν είναι άλλη από την συγκρότηση μονάδων εθνοφυλακής σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Συγκροτούνται μονάδες με αποστολές την Κυβερνοάμυνα – Κυβερνοασφάλεια, Μηχανικού και Ιατρικής/ Νοσηλευτικής ικανές να διαχειρίζονται και να επεμβαίνουν σε αποστολές εσωτερικής ασφάλειας και πολιτικής προστασίας. Παράλληλα, συγκροτούνται τυπικής σύνθεσης και οργάνωσης Τάγματα Εθνοφυλακής αρχικά σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Μονάδες Εθνοφυλακής από την ηπειρωτική χώρα θα μεταφέρονται και θα αναπτύσσονται στα μικρονήσια και βραχονησίδες.

Άμεσα στη Διεύθυνση Εθνοφυλακής του ΓΕΣ τοποθετείται αξιωματικός στον βαθμό του Ταξιάρχου. Η νέα πολιτική για την Εθνοφυλακή περιλαμβάνει εκπαιδεύσεις όχι μόνον τη Κυριακή αλλά και άλλες ημέρες της εβδομάδας.

Θεσπίζονται κίνητρα για τη συμμετοχή των συμπολιτών μας ώστε το έτος 2023 οι Μονάδες Εθνοφυλακής σε όλη την επικράτεια να παρουσιάζουν κατά τη διάρκεια των εκπαιδευτικών τους δραστηριοτήτων τη πλήρη πολεμική σύνθεση και επάνδρωση, δυνάμεως 100%. Μολονότι, το 2018 υπήρξε έτος που η συμμετοχή στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες αυξήθηκε κατακόρυφα σε σχέση με όλα τα προηγούμενα χρόνια, εντούτοις το 2019 η συμμετοχή έπεσε σε μεγάλο βαθμό.

Επιπροσθέτως, έπειτα από κατάλληλες νομικές προπαρασκευαστικές ενέργειες δίνεται για πρώτη φορά η δυνατότητα συμμετοχής γυναικών σε Τάγματα Εθνοφυλακής εντασσόμενες σε ανάλογο πρόγραμμα εκπαίδευσης. Επίσης, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Ειδικής Συνεργασίας Σύσφιξης Σχέσεων», τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο μονάδες εθνοφυλακής θα συνεκπαιδεύονται σε ετήσια βάση τόσο σε ασκήσεις όσο και σε διαγωνιστικές διαδικασίες ώστε να υπάρχει ευγενής άμιλλα και ανταλλαγή εμπειριών.

Παράλληλα, δημιουργούνται, ενδυναμώνονται και συγκροτούνται νέα τμήματα και μονάδες εθνοφυλακής αφενός στα μεγάλα αστικά κέντρα της ηπειρωτικής χώρας ή οι λόχοι εφέδρων καταδρομών στα κύρια Νησιά ενώ στα μικρά νησιά της ΑΣΔΕΝ ο στόχος είναι να συγκροτηθούν και επιπλέον τμήματα εθνοφυλακής!

Σε επίπεδο ΓΕΕΘΑ μελετάται η σύσταση νέου Κλάδου με υπαγωγή σε αυτόν όλων των Διευθύνσεων Εθνοφυλακής, Επιστράτευσης και Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτων Αναγκών (ΠΣΕΑ). Τέλος, δίνονται οικονομικά κίνητρα και αναλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για την έγκαιρη αποζημίωση των Εθνοφυλάκων, για την παροχή υπηρεσιών τους, προκειμένου να αποφεύγονται καθυστερήσεις και αρνητικά σχόλια από τη μεριά τους.

Στόχος είναι η Εθνοφυλακή να καλύψει επιχειρησιακό έργο εν καιρό ειρήνης σε αποστολές πολιτικής προστασίας ενώ εν καιρώ επιχειρήσεων να συμβάλει καταλυτικά καλύπτοντας κενά επάνδρωσης.

Πρόκειται για νέα και ειδήσεις εξαιρετικά ελπιδοφόρες και ευχάριστες που αυξάνουν το επίπεδο αμυντικής θωράκισης της χώρας και ειδικότερα καλύπτουν κενά απόρροια των απανωτών μειώσεων θητείας.