Μιλώντας στο γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο BFM TV, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Dassault, Éric Trappier, δήλωσε ότι το υφιστάμενο χρονοδιάγραμμα ένταξης σε υπηρεσία του ευρωπαϊκού μαχητικού αεροσκάφους NGF (New Generation Fighter) του προγράμματος FCAS/SCAF (Future Combat Air System/Système de Combat Aérien Futur) το 2040 είναι αμφίβολο και ότι το ρεαλιστικότερο είναι να ενταχθούν σε υπηρεσία το 2050. Ο λόγος είναι η καθυστέρηση και η αδυναμία συμφωνίας των όρων. Σύμφωνα με το ισχύον χρονοδιάγραμμα, η πρώτη πτήση του NGF έχει προγραμματιστεί για το 2027, ενώ το 2030 η σχεδίαση πρέπει να έχει οριστικοποιηθεί έτσι ώστε η ένταξη σε υπηρεσία να γίνει το 2040.

Η κύρια διαφωνία είναι μεταξύ της Dassault και Airbus, που είναι οι κύριοι ανάδοχοι του προγράμματος, οι οποίες αδυνατούν να έρθουν σε συμφωνία για υπό-πρόγραμμα του NGF, το οποίο προορίζεται να αντικαταστήσει τα Rafale και τα EuroFighter. Το πρόγραμμα FCAS έχει διαιρεθεί σε επτά τεχνολογικούς πυλώνες και κάθε πυλώνας είναι ευθύνη μιας από τις τρείς συμμετέχουσες εταιρίες. Για τους έξι πυλώνες έχει επέλθει συμφωνία, αλλά για τον πυλώνα του NGF υπάρχει διαφωνία. Η διαφωνία αυτή έχει ως αποτέλεσμα το πρόγραμμα να μην έχει μπει ακόμα σε φάση έρευνας και ανάπτυξης. Η φάση έρευνας και ανάπτυξης θα πρέπει να ολοκληρωθεί το 2027, δηλαδή το έτος ολοκλήρωσης της κατασκευής του πρωτότυπου συστήματος, για να ακολουθήσουν δοκιμές.