Η Lockheed Martin παρουσίασε ένα νέο αεροσκάφος εναέριου ανεφοδιασμού με χαρακτηριστικά απόκρυψης ίχνους (Stealth) με στόχο να αυξήσει την επιβιωσιμότητα τέτοιων αεροσκαφών στο πεδίο μάχης. Το νέο αεροσκάφος αναπτύσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος NGARS (Next Generation Air-Refueling System). Περισσότερες λεπτομέρειες, για τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις επιδόσεις του αεροσκάφους, δεν ανακοινώθηκαν. Η Αμερικανική Αεροπορία έχει δηλώσει ότι θέλει ένα αεροσκάφος εναέριου ανεφοδιασμού με χαρακτηριστικά Stealth και το θεωρεί στρατηγική ανάγκη. Εκτός από τον εναέριο ανεφοδιασμό, το αεροσκάφος θα μπορεί να εκτελεί και άλλες αποστολές όπως ηλεκτρονικό πόλεμο και συλλογή πληροφοριών.