Η Δανία ανακοίνωσε την «Αμυντική Συμφωνία 2018-2023» (Defence Agreement 2018-2023), η οποία αναμένεται να αποτελέσει τον «μπούσουλα» της χώρας για τα εξοπλιστικά προγράμματα την εξαετία 2018-2023. Σύμφωνα με το έγγραφο, η μεγάλη προτεραιότητα δίδεται στο Βασιλικό Πολεμικό Ναυτικό της χώρας και ιδιαίτερα στην ικανότητα του να διεξάγει αντιαεροπορική άμυνα περιοχής και ανθυποβρυχιακό πόλεμο με στόχο να καταστεί ικανό για επιχειρήσεις στην κλειστή και ιδιαίτερη θάλασσα της Βαλτικής. Παράλληλα, σύμφωνα πάντα με την «Αμυντική Συμφωνία 2018-2023» οι αμυντικές δαπάνες της χώρας θα αυξάνονται κάθε χρόνο, από το 2018 έως το 2023, κατά $ 135,5 εκατομμύρια.