Η Αυστραλία ανακοίνωσε την πρόθεση και τα σχέδια της να αναβαθμίσει το 59 άρματα μάχης M-1A1 AIM (D) Abrams που διαθέτει. Παράλληλα, σκοπεύει να ενισχύσει τις ικανότητες του Μηχανικού της χώρας στους τομείς της ζεύξης κωλυμάτων (γεφύρωση) και της βίαιης διάσπασης. Οι σχετικές συζητήσεις με την αμυντική βιομηχανία της χώρας αναμένεται να ξεκινήσει στις 22 Φεβρουαρίου.

Αρχικά τα δύο προγράμματα, δηλαδή το πρόγραμμα αναβάθμισης των 59 M-1A1 Abrams και το πρόγραμμα ενίσχυσης του Μηχανικού, ήταν ανεξάρτητα το ένα με το άλλο, ωστόσο αποφασίστηκε η συνένωση τους σ’ ένα κοινό πρόγραμμα προϋπολογισμένου κόστους $ 1,3-1,87 δισεκατομμυρίων.