Η αμερικανική υπηρεσία NSWCDD (Naval Surface Warfare Center Dahlgren Division) ανακοίνωσε ότι σχεδίασε, ανέπτυξε, παρήγαγε και παράδωσε στην Αμερικανική Αεροπορία βελτιωμένα πυροβόλα των 105 χιλιοστών για τα αεροσκάφη AC-130. Τα AC-130 παρέχουν πυρά υποστήριξης σε φίλιες χερσαίες δυνάμεις. Τα βελτιωμένα πυροβόλα είναι πιο αξιόπιστα και ευκολότερα στην συντήρηση τους, αυξάνουν δηλαδή τη διαθεσιμότητα του στόλου. Τα νέα πυροβόλα αντικατέστησαν το συνδυασμό του πυροβόλου M-102 και του μηχανισμού M-137A1 τα οποία δεν υποστηρίζονται πλέον.