Η Αμερικανική κυβέρνηση ενέκρινε πρόγραμμα αναβάθμισης 23 και την προμήθεια 25 νέων F-16 Viper, δυνητικού κόστους $ 4,8 δισεκατομμυρίων, για το Μαρόκο. Συγκεκριμένα, το Μαρόκο επιθυμεί την προμήθεια 25 νέων F-16 Block.72 (Viper), δυνητικού κόστους $ 3,8 δισεκατομμυρίων, και την αναβάθμιση 23 εν υπηρεσία F‑16 στο επίπεδο Viper, δυνητικού κόστους $ 1 δισεκατομμυρίου.

Το πρόγραμμα προμήθειας των νέων F-16 περιλαμβάνει και την προμήθεια 29 κινητήρων F100-229 της Pratt & Whitney, 26 ραντάρ APG-83 AESA, 26 σπονδυλωτών ηλεκτρονικών αποστολών αποστολής, 26 συστημάτων ζεύξης δεδομένων Link-16, 40 συστημάτων απεικόνισης δεδομένων επί κάσκας (JHMCS), 30 πυροβόλων M-61Al Vulcan των 20 χιλιοστών, 40 βλημάτων AIM-120C-7 AMRAAM, 50 κατευθυνόμενων βομβών GBU-49, 60 κατευθυνόμενων βομβών GBU-39/B SDB και συναφούς εξοπλισμού και υπηρεσιών υποστήριξης και εκπαίδευσης.