Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΓΔΑΕΕ (Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Επενδύσεων και Εξοπλισμών) το συνολικό κόστος της αναβάθμισης των 84 μαχητικών αεροσκαφών F-16 της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ) ανέρχεται τελικά στα $ 1.528.115.956 ή € 1.232.351.577, τα οποία και θα αποπληρωθούν σε διάστημα 11 ετών, από το 2018 έως και το 2028. Συγκεκριμένα:

2018: € 180.000.000 (14,61% της συνολικής δαπάνης)

2019: € 180.000.000 (29,20% της συνολικής δαπάνης)

2020: € 180.000.000 (43,79% της συνολικής δαπάνης)

2021: € 200.000.000 (60,00% της συνολικής δαπάνης)

2022: € 220.000.000 (77,86% της συνολικής δαπάνης)

2023-2028: € 272.351.577 (συνολικά και για τα έξι χρόνια, € 45.391.928 περίπου ανά έτος).