Σύμφωνα με δημοσιεύματα του αμερικανικού τύπου η Επιτροπή Ενόπλων Υπηρεσιών του Κογκρέσου εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να ζητήσει από το Αμερικανικό Ναυτικό να επανεξετάσει την πρόθεση του να αποσύρει πλοία πριν το τέλος της επιχειρησιακής τους ζωής. Στις 22 Σεπτεμβρίου δόθηκε στη δημοσιότητα το πλήρες κείμενο του νόμου National Defense Authorization Act για το οικονομικό έτος 2022, σύμφωνα με τον οποίο το Κογκρέσο θα επιτρέψει στο Αμερικανικό Ναυτικό να αποσύρει πλοία, πριν το τέλος της επιχειρησιακής ζωής τους, αλλά υπό την προϋπόθεση ότι ο Υπουργός του Αμερικανικού Ναυτικού θα υπογράψει έγγραφο με το οποίο θα πιστοποιεί ότι:

1/ Η διατήρηση του αποσυρόμενου πλοίου σε μειωμένη επιχειρησιακή κατάσταση δεν είναι εφικτή.

2/ Η διατήρηση του αποσυρόμενου πλοίου σε κατάσταση μειωμένων ικανοτήτων δεν είναι εφικτή.

3/ Η διατήρηση του αποσυρόμενου πλοίου στις τάξεις του Ναυτικού, αλλά σε εφεδρείας, δεν είναι εφικτή.

4/ Η μεταφορά του αποσυρόμενου πλοίου στην Ακτοφυλακή δεν είναι εφικτή.

5/ Η διατήρηση του αποσυρόμενου πλοίου στο Στόλο δεν απαιτείται για την υποστήριξη της πρόσφατης εθνικής αμυντικής στρατηγικής, σύμφωνα με το τμήμα 113(g).

6/ Η διατήρηση του αποσυρόμενου πλοίου στο Στόλο δεν απαιτείται για την υποστήριξη των επιχειρησιακών σχεδίων των κυβερνητών.

Οι προϋποθέσεις αυτές αφορούν στη δεδηλωμένη πρόθεση του Αμερικανικού Ναυτικού να αποσύρει, το 2022, επτά (7) καταδρομικά κλάσης «Ticonderoga» και τέσσερα (4) LCS (Littoral Combat Ship). Τα LCS είναι νέας ναυπήγησης πλοία. Το παλαιότερο («Fort Worth») εντάχθηκε στο Στόλο μόλις εννέα (9) χρόνια πριν, ενώ το νεότερο («Little Rock») εντάχθηκε στο Στόλο μόλις τέσσερα (4) χρόνια πριν. Τα LCS σχεδιάστηκαν με επιχειρησιακή ζωή 25 ετών. Αν και το Ναυτικό λέει ότι δεν έχει τα χρήματα για να εξοπλίσει τα πλοία με πολεμικές ικανότητες και πόλεμο σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον, το Κογκρέσο ισχυρίζεται ότι τα πλοία θα μπορούσαν, για παράδειγμα, να μεταβιβαστούν στην Αμερικανική Νότια Διοίκηση (US Southern Command) και να βοηθήσουν την Ακτοφυλακή σε επιχειρήσεις καταπολέμησης του λαθρεμπορίου και της παράνομης μετανάστευσης.

Κάποια από τα επτά (7) «Ticonderoga» έχουν φτάσει στο όριο της επιχειρησιακής τους ζωής, ενώ άλλα θα αποσυρθούν πρόωρα. Στην πραγματικότητα, κάποια από τα 22 «Ticonderoga» έχουν υποστεί πρόγραμμα μέσης ζωής, ενώ άλλα όχι, γεγονός που δημιουργεί σύγχυση ως προς το πια πλοία τελικά έχουν εξαντλήσει ή όχι το όριο της επιχειρησιακής τους ζωής. Για το λόγο αυτό, η Επιτροπή του Κογκρέσου θα ζητήσει από το Ναυτικό να καταγράψει πόσα χρόνια επιχειρησιακής ζωής έχει το κάθε ένα (1) από τα 22 πλοία, άρα και αυτά που προτείνει να αποσυρθούν. Να σημειωθεί, ότι η συγκεκριμένη πρόνοια δεν εξαντλείται με τον αμυντικό προϋπολογισμό του 2022, αλλά θα ισχύει και για τους επόμενους προϋπολογισμούς, μέχρι το Κογκρέσο να αποφασίσει διαφορετικά.