Μιλώντας στην αμυντικής ιστοσελίδα «Breaking Defense» ο Ναύαρχος Casey Moton, προϊστάμενος του εκτελεστικού γραφείου των προγραμμάτων μη-επανδρωμένων και σκαφών μικρού εκτοπίσματος, δήλωσε ότι οι συζητήσεις με τη Lockheed Martin για το κόστος επισκευής του συστήματος μετάδοσης της κίνησης των πλοίων LCS κλάσης «Freedom» βρίσκονται σε εξέλιξη και ότι το πιθανότερο είναι ότι Αμερικανικό Ναυτικό και Lockheed Martin θα μοιραστούν το κόστος. Δεν ανέφερε πόσο θα είναι το κόστος, αλλά είπε ότι η λύση 50%-50% στην επιβάρυνση είναι η πιθανότερη λόγω των προνοιών του αρχικού συμβολαίου. Στις 18 Νοεμβρίου το Αμερικανικό Ναυτικό ανακοίνωσε ότι αποδέχθηκε την παράδοση του LCS-21 «Minneapolis-Saint Paul», που είναι το ενδέκατο LCS κλάσης «Freedom» και το πρώτο  με το βελτιωμένο σύστημα μετάδοσης της κίνησης. Όπως είναι γνωστό το αρχικό σύστημα μετάδοσης της κίνησης έχει αποδεχθεί αναξιόπιστο με αποτέλεσμα να έχουν σημειωθεί πολλά περιστατικά αστοχίας.