Το Αμερικανικό Ναυτικό δημοσιοποίησε τον προγραμματισμό του, με ορίζοντα το 2042, για την επιθυμητή δομή δυνάμεων, το μείγμα του στόλου (επανδρωμένα και μη-επανδρωμένα πλοία), αλλά και τις δύο βασικές προϋποθέσεις για την υλοποίηση αυτού του προγραμματισμού. Συνολικά το Αμερικανικό Ναυτικό θέλει να έχει 381 πολεμικά πλοία (από τα 373 του προγενέστερου προγραμματισμού) μέχρι το 2042. Αλλά για να υλοποιηθεί ο σχεδιασμός αυτός θα πρέπει ο προϋπολογισμός ναυπηγήσεων νέων πλοίων να αυξηθεί και επίσης να διευρυνθεί η ναυπηγηκής δυνατότητα της χώρας.

Το 2016 το Αμερικανικό Ναυτικό σχεδίαζε στόλο με 355 πολεμικά πλοία. Ωστόσο το 2023 ο σχεδιασμός άλλαξε και η οροφή των πολεμικών πλοίων αυξήθηκε στα 373. Πλέον ανεβαίνει στα 381 πλοία. Ο νέος σχεδιασμός προβλέπει μικρή μείωση της οροφής των αντιτορπιλικών, των καταδρομικών και των πλοίων LCS (Littoral Combat Ship) υπέρ της σημαντικής αύξησης των φρεγατών, από τα 32 στα 58 πλοία. Ως προς το μείγμα το Αμερικανικό Ναυτικό επιθυμεί 247 επανδρωμένα και 134 μη-επανδρωμένα πλοία.

Από τα 134 μη-επανδρωμένα πλοία, τα 78 θα είναι επιφανείας και τα 56 υποβρύχια. Ωστόσο, ο σχεδιασμός αυτός είναι συνάρτηση των χρημάτων που θα διατεθούν για νέες ναυπηγήσεις, αλλά και του χρόνου ναυπήγησης και ένταξης σε υπηρεσία των νέων πλοίων. Για το 2025 το Αμερικανικό Ναυτικό έχει προτείνει τη ναυπήγηση έξι νέων πλοίων. Το 2027 η ναυπήγηση νέων πλοίων πρέπει να φτάσει τον αριθμό 14, το 2031 τον αριθμό 17 και το 2034 τον αριθμό 18.