Το Αμερικανικό Ναυτικό ανακοίνωσε ότι στις 14 Σεπτεμβρίου απέσυρε το πλοίο «Coronado» (LCS-4), τύπου LCS κλάσης «Independence». Πρόκειται για το τρίτο πλοίο LCS που αποσύρει το Αμερικανικό Ναυτικό (τα δύο πρώτα αποσύρθηκαν το 2021). Το «Coronado» εντάχθηκε σε υπηρεσία το 2014 και χρησιμοποιήθηκε κυρίως ως πλοίο δοκιμών και εκπαίδευσης. Υπενθυμίζουμε ότι τον Μάιο του 2022 η αμυντική ιστοσελίδα «NavyTimes» είχε δημοσιεύσει την είδηση ότι ο μισός στόλος των πλοίων κλάσης «Independence» αντιμετωπίζει δομικά ελαττώματα που έχουν οδηγήσει σε ρωγμές στο κύτος σε πολλά πλοία, περιορίζοντας την ταχύτητα τους και γενικότερα τις επιδόσεις τους σε κατάσταση θαλάσσης άνω της κατηγορίας 4.