Το Αμερικανικό Ναυτικό ανακοίνωσε ότι από το καταδρομικό USS «Zumwalt» (DDG-1000) αφαιρέθηκε το κύριο πυροβόλο AGS (Advanced Gun System), των 155 χιλιοστών, στο πλαίσιο υλοποίηση του προγράμματος CPS (Conventional Prompt Strike) εγκατάστασης υπερηχητικών πυραύλων. Η σύμβαση του προγράμματος CPS υπογράφηκε το Φεβρουάριο του 2023 και είναι κόστους $ 1,1 δισεκατομμυρίων. Οι εργασίες τροποποίησης του USS «Zumwalt» αναμένεται να ολοκληρωθούν τον Ιούνιο του 2025. Το πρόγραμμα CPS θα εφαρμοστεί και στα τρία πλοία του τύπου, που διατηρεί σε υπηρεσία το Αμερικανικό Ναυτικό. Οι πύραυλοι είναι της Lockheed Martin, επιτυγχάνουν ταχύτητα μεγαλύτερη των Mach 5+ και έχουν μέγιστη εμβέλεια 1.725 μίλια (περίπου 2.760 χιλιόμετρα). Συνολικά, κάθε πλοίο θα εφοδιαστεί με 12 πυραύλους.