Αμερικανικά Μη Επανδρωμένα Αεροσκάφη από την Αεροπορική Βάση της Λάρισας δίνουν εικόνα στο Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων του ΓΕΕΘΑ εξυπηρετώντας ανάγκες συλλογής πληροφοριών και συντονισμού των επίγειων δυνάμεων.

Αξίζει να τονιστεί πως τόσο η ΠΑ όσο και ο ΕΣ διαθέτουν Μη Επανδρωμένα Αεροσκάφη. Ο μεν ΕΣ διαθέτει τα SPERWER ενώ η ΠΑ τα ΠΗΓΑΣΟΣ ενώ τέλος το ΠΣ πρόσφατα παρέλαβε νέου τύπου αλλα περιορισμένων δυνατοτήτων (ώρα πτήσης, εμβέλεια κτλ).