Ο αριθμός των ενεργών δορυφόρων επικοινωνιών της Τουρκίας θα ανέλθει στους έξι, όταν τεθούν σε τροχιά και λειτουργία οι τρεις νέοι δορυφόροι TurkSat-5A/-5B και TurkSat-6A, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του Τουρκικού Υπουργείου Μεταφορών, Ναυτιλίας και Επικοινωνιών.

Υπενθυμίζουμε ότι ήδη σε τροχιά και λειτουργία βρίσκονται οι δορυφόροι TurkSat-3A/-4A/-4B, οι οποίοι καλύπτουν τις πολιτικές και στρατιωτικές ανάγκες της Τουρκίας για δορυφορικές επικοινωνίες.

Το σχετικό συμβόλαιο για την προμήθεια των δορυφόρων TurkSat-5A/-5B αναμένεται να υπογραφεί εντός του 2018, ενώ, σύμφωνα με τον προγραμματισμό, θα πρέπει να τεθούν σε τροχιά και λειτουργία το 2020 και το 2021 αντίστοιχα.

Σε αμιγώς στρατιωτικό επίπεδο η Τουρκία χρησιμοποιεί τους δορυφόρους επιτήρησης GokTurk-1/-2 και RASAT. Οι δορυφόροι GokTurk-2 και RASAT είναι τουρκικής σχεδίασης και ανάπτυξης (ο μεν RASAT αναπτύχθηκε το 2012 ο δε GokTurk-2 το 2012). O GokTurk-1 τέθηκε σε τροχιά και λειτουργία τον Δεκέμβριο του 2016.