Ο Αμερικανικός Στρατός εξέδωσε Αίτημα για Πληροφορίες για την ανάπτυξη ενός νέου αυτοκινούμενου πυροβόλου. Το νέο πυροβόλο θα είναι τροχοφόρο (επιθυμητό) ή ερπυστριοφόρο και θα ανήκει στο διαμέτρημα των 155 χιλιοστών. Το πρόγραμμα είναι παράλληλο του τρέχοντος προγράμματος ανάπτυξης του πυροβόλου M-1299 Iron Thunder. Η απόφαση για την ανάπτυξη ενός νέου πυροβόλου πάρθηκε το 2018. Στη συνέχεια ο Αμερικανικός Στρατός καθόρισε τις κύριες απαιτήσεις του που είναι η ταχύτητα και η ευελιξία, το μικρό βάρος, η υψηλή φονικότητα και το μεγάλο βεληνεκές. Σύμφωνα με το αίτημα ο Αμερικανικός Στρατός θα αξιολογήσει όλες τις προσφερόμενες λύσεις. Η επιθυμητή συνθήκη είναι το νέο πυροβόλο να ενσωματωθεί σε τροχοφόρο όχημα HEMTT (Heavy Expanded Mobility Tactical Truck), ενώ το επιθυμητό μέγιστο βεληνεκές είναι 70 χιλιόμετρα τουλάχιστον.