Αίτημα, το οποίο συνοδεύεται από επιστολή του Πρωθυπουργού, Ζόραν Ζάεφ, προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο απέστειλε η σχισματική «Εκκλησία της Μακεδονίας», σύμφωνα με το οποίο ζητά να επανέλθει στην κανονικότητα και τους κόλπους του Οικουμενικού Πατριαρχείο υπό την ονομασία Αρχιεπισκοπή Αχρίδων. Η ανακοίνωση του Οικουμενικού Πατριαρχείου έχει ως εξής:

«Ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος, συνελθοῦσα σήμερον ὑπό τήν προεδρίαν τῆς Α.Θ. Παναγιότητος, ἐξήτασε τό αἴτημα τῆς ἐν σχίσματι Ἐκκλησίας τῶν Σκοπίων, ὑποστηριζόμενον καί διά γράμματος τοῦ Πρωθυπουργοῦ τῆς FYROM Ἐξοχ. κ. Ζόραν Ζάεφ, περί ἀναλήψεως ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου τῆς πρωτοβουλίας ἐπαναφορᾶς τῆς Ἐκκλησίας αὐτῆς εἰς τήν κανονικότητα ὑπό τό ὄνομα τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀχριδῶν, καί ἀπεφάσισε νά ἐπιληφθῇ αὐτοῦ καί διενεργήσῃ τά δέοντα ὑπό τούς ἀπαραβάτους ὅρους τῶν ἱστορικοκανονικῶν ἁρμοδιοτήτων καί προνομίων τοῦ πρωτοθρόνου Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.

Ἐν τοῖς Πατριαρχείοις, τῇ 30ῇ Μαΐου 2018 Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου».

Το σχετικό αίτημα, η πολιτική και διπλωματική αξία του οποίου είναι πολυσήμαντη, έρχεται μετά την επίσκεψη Ζάεφ στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, στις 10 Απριλίου, όπου είχε συναντηθεί με τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Υπενθυμίζουμε, ότι τον περασμένο Νοέμβριο, η «Εκκλησία της Μακεδονίας» είχε υποβάλει αίτημα να υπαχθεί στο Πατριαρχείο Βουλγαρίας κάτι που προκάλεσε την αντίδραση τόσο του Οικουμενικού Πατριαρχείου όσο και του Πατριαρχείου Σερβίας.