Τα Σκόπια αποφάσισαν να αυξήσουν τις αμυντικές τους δαπάνες κατά 15% για το 2018, σύμφωνα με δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας της χώρας. Σε απόλυτους αριθμούς ο αμυντικός προϋπολογισμός της χώρας θα διαμορφωθεί στα $ 123,3 εκατομμύρια (από τα $ 107,2 εκατομμύρια το 2017).

Βέβαια, το μεγαλύτερο ποσοστό της αύξησης θα διοχετευτεί στην αύξηση του μισθολογίου κατά 9%, σύμφωνα με την κυβερνητική δέσμευση (συνολικά $ 5,8 εκατομμύρια από τα $ 16,1 εκατομμύρια της αύξησης του προϋπολογισμού).

Τα υπόλοιπα $ 10,3 εκατομμύρια θα δαπανηθούν για την ανανέωση του αποθέματος αναλώσιμων των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας σε στολές παραλλαγής, υπόδηση και ανταλλακτικά για την τεχνική υποστήριξη των οπλικών συστημάτων της χώρας.