Σύμφωνα με ανακοίνωση του σερβικού Υπουργείου Άμυνας οι αμυντικές εξαγωγές της Σερβίας σημείωσαν αύξηση σε ποσοστό 24% σε σχέση με το 2016. Σε απόλυτους αριθμούς, το 2017 η Σερβία υπέγραψε συμβόλαια ύψους $ 865 εκατομμυρίων ενώ το 2016 το αντίστοιχο ποσό ήταν $ 698 εκατομμύρια. Από τα $ 865 εκατομμύρια, τα $ 475 εκατομμύρια αφορούν σε νέες συμφωνίες, ενώ τα $ 390 εκατομμύρια αφορούν στην υπογραφή συμβολαίων μετά το πέρας διαπραγματεύσεων που είχαν ξεκινήσει το 2015 ή παλαιότερα. Ο σημαντικότερος εμπορικός εταίρος της Σερβίας για το 2017, αναδείχθηκαν τα ΗΑΕ (Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα) με συμβόλαια συνολικής αξίας $ 220 εκατομμυρίων ή 25,50% του συνόλου των εξαγωγών.