Στις 17 Ιανουαρίου, το Βέλγιο ανακοίνωσε την έγκριση αγοράς 879 νέων φορτηγών, εκ των οποίων 636 ελαφρών και 243 βαρέων, για την αντικατάσταση των στρατιωτικών φορτηγών Unimog 1300L και Volvo N10 (6 x 4 και 6 x 6 αντίστοιχα). Οι παραδόσεις αναμένεται να ξεκινήσουν το 2021 και να ολοκληρωθούν το 2026, ενώ την περίοδο 2026-2030 έχει προγραμματιστεί η αντικατάσταση των υπολοίπων Volvo N10.

Volvo N10

Από τον στόλο των Unimog 1300L, 50 θα παραμείνουν σε υπηρεσία, σε εκπαιδευτικό ρόλο, ενώ τα υπόλοιπα θα διατεθούν προς πώληση, αν υπάρξει σχετικό ενδιαφέρον. Το πρόγραμμα προμήθειας των 879 φορτηγών έχει προϋπολογιστεί με το ποσό των € 276 εκατομμυρίων. Τα νέα φορτηγά θα πρέπει να ενσωματώνουν θωρακισμένα καμπίνα για το πλήρωμα.

Unimog 1300L