Από το 2013 η Πολεμική Αεροπορία (ΠΑ) διοργανώνει, σε ετήσια βάση, Συνέδριο Αεροπορικής Ισχύος, με σκοπό την προβολή και αναβάθμιση της επιχειρησιακής ικανότητας της ΠΑ, μέσω της ανταλλαγής γνώσεων και εκμετάλλευσης καινοτόμων ιδεών.

Ο προβληματισμός, η ανταλλαγή απόψεων καθώς και η άντληση-εκμετάλλευση καινοτόμων ιδεών και λύσεων, μέσα στο σημερινό, ευμετάβλητο, στρατηγικό και οικονομικό περιβάλλον, στοχεύουν στην περαιτέρω αναβάθμιση της επιχειρησιακής ικανότητας και ετοιμότητας της ΠΑ.

Το 6ο Συνέδριο Αεροπορικής Ισχύος θα πραγματοποιηθεί το διάστημα 19-20 Απριλίου, στο Αμφιθέατρο της Σχολής Ικάρων «Υποσμηναγός (Ι) Νικόλαος Σιαλμάς», με θεματικό τίτλο «Strategic Value of Air Power» (Η Στρατηγική Αξία της Αεροπορικής Ισχύος).

Ως κύριοι αντικειμενικοί σκοποί του Συνεδρίου καθορίζονται η προβολή της ΠΑ, η ανταλλαγή γνώσεων και καινοτόμων ιδεών, η ενθάρρυνση στρατηγικής σκέψης όσον αφορά στη χρησιμότητα της αεροπορικής ισχύος στη σύγχρονη κοινωνία καθώς και η ανάπτυξη κοινής αντίληψης απέναντι στις προκλήσεις και απειλές της εποχής μας.

Ως ειδικοί αντικειμενικοί σκοποί καθορίζονται η ανάλυση του συγχρόνου γεωπολιτικού περιβάλλοντος, των προκλήσεων που παρουσιάζονται για την Αεροπορία και οι επιδράσεις τους στο χαρακτήρα του επιχειρησιακού του έργου, στη φύση, τη φιλοσοφία και τον τρόπο λειτουργίας του.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα του Συνεδρίου, τα αντικείμενα τα οποία θα παρουσιασθούν χωρίζονται σε τρείς ενότητες: «International Environment & Air Power» (Διεθνές περιβάλλον & Αεροπορική Ισχύς), «EvolutionEncounter of Future Capabilities» (Ανάπτυξη-Αντιμετώπιση Μελλοντικών Δυνατοτήτων) και «Air Power and Civil Society» (Αεροπορική Ισχύς & Κοινωνία).

ΟΛΟΙ οι συμμετέχοντες απαιτείται να συμπληρώσουν τη REGISTRATION FORM, όχι αργότερα από τις 5 ΑΠΡΛΙΟΥ 2018, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://www.haf.gr/news/air-power/apc-registration-form/

Το πρόγραμμα του συνεδρίου:

https://www.haf.gr/wpcontent/uploads/2018/02/18-02-23xELLHNIKOxPROGRAMMAx6ouxSYNEDRIOY.pdf