Σύμφωνα με την προκήρυξη με αριθμό 471.1/35/751408, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη προκήρυξε διαγωνισμό για την πλήρωση με Μεικτό Σύστημα Αντικειμενικών Κριτηρίων (Μόρια) και Αξιολόγησης Ειδικότερων Προσόντων, 302 Κενών Τακτικών Θέσεων (Κλάδων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ) της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΕΥΠ).

Μεταξύ των 302 είναι και 56 θέσεις για τον Κλάδο ΠΕ7 Μεταφραστών-Διερμηνέων-Ακροατών. Οι γλώσσες που αναζητά η ΕΥΠ είναι η Αγγλική, η Γαλλική, η Γερμανική, η Ισπανική, η Ιταλική, η Αραβική, η Βουλγαρική, η Εβραϊκή, η Ρωσική, η Τουρκική και η «Μακεδονική», όπως την αναφέρει, και μέσα σε παρένθεση σημειώνει τη λέξη «νοτιοσλαβική».