Η Μεγάλη Βρετανία ανακοίνωσε ότι υπέγραψε σύμβαση με τη Thales UK, θυγατρική της γαλλικής Thales, για την προμήθεια 500 αντιαρματικών συστημάτων NLAW (η Thales είναι ένας από τους υπό-κατασκευαστές του NLAW, το οποίο σχεδίασε και ανάπτυξε η σουηδική Saab). Η προμήθεια κρίθηκε αναγκαία και επιβεβλημένη προκειμένου να αναπληρωθεί η απώλεια του αριθμού των NLAW που ο Βρετανικός Στρατός έστειλε στην Ουκρανία. Τα 500 NLAW αναμένεται να παραδοθούν εντός του 2023, ενώ ο Βρετανικός Στρατός ανακοίνωσε ότι εντός του 2023 θα προχωρήσει σε νέα αγορά NLAW. Το NLAW είναι αντιαρματικό τεχνολογίας Fire-and-Forget, με ικανότητα εκτέλεσης προσβολή του στόχου στην κατακόρυφο (Top Attack), από ελάχιστη απόσταση μόλις 20 μέτρων και ύψος 1 μέτρου.

Το μήκος του είναι 1 μέτρο, το ολικό του βάρος είναι 12,5 κιλά, ενώ ανήκει στο διαμέτρημα των 150 χιλιοστών. Η μέγιστη ταχύτητα που μπορεί να αναπτύξει είναι 200 μέτρα το δευτερόλεπτο, ενώ το μέγιστο δραστικό βεληνεκές είναι τα 800 μέτρα. Σ’ όλη τη διάρκεια της πτήσης ακολουθεί αδρανειακή πλοήγηση. Η στόχευση επιτυγχάνεται με τη μέθοδο της Προβλεπόμενης Γραμμής Ορατότητας, κατά την οποία το ηλεκτρονικό σύστημα πλοήγησης, εντός του βλήματος, υπολογίζει την ταχύτητα και την κατεύθυνση του στόχου, άρα και την τελική, προβλεπόμενη θέση του, εκεί που θα καταλήξει το βλήμα. Η διατρητική του ικανότητα είναι 500 χιλιοστά θωράκισης RHA. Εξίσου σημαντικό πλεονέκτημα είναι η ικανότητα του NLAW να προσβάλει τον επιθυμητό στόχο ανεξάρτητα αν υπάρχουν άλλοι στόχοι μπροστά του, αρκεί ο χειριστής να έχει οπτική επαφή με το στόχο.