Ελληνισμός και Θαλάσσια ισχύ είναι έννοιες ταυτόσημες. Η παραπάνω φωτογραφία αποτυπώνει τη διαχρονική σημασία της θαλάσσιας ισχύος και ειδικότερα της ναυτικής ισχύος για την ευημερία του Ελληνικού Έθνους.

Η διαρκής ενίσχυση και η μέριμνα για το ΠΝ δεν είναι πολυτέλεια αλλά μια εθνικά αδήριτη ανάγκη.

Πέρα όμως τη ναυτοσύνη και τη παράδοση το ΠΝ χρειάζεται ιδιαίτερη φροντίδα και μέριμνα με κυρίαρχο στοιχείο αυτό της έναρξης ναυπηγικού προγράμματος με μακροχρόνιο σχεδιασμό ώστε να αντικατασταθούν όλες οι μονάδες κρούσης που είναι στα ηλικιακά τους όρια αγγίζοντας το στάδιο του παροπλισμού ενώ παράλληλα θα πρέπει να υπάρχουν τα απαραίτητα μέτρα για τη συντήρηση του υφιστάμενου υλικού ως την αντικατάσταση του.

Η ναυτική αποτροπή μην ξεχνάμε ότι απαιτεί θυσίες κυρίως οικονομικής φύσεως.

Κλείνοντας το σύντομο σχόλιο της ημέρας παραθέτουμε μια υπέροχη φωτογραφία από το ελικοδρόμιο ένα απόγευμα κάπου στο Αιγαίο στα πλαίσια της ασκήσεως.