Φινλανδία και Λετονία υπέγραψαν σύμβαση με την Patria για την κοινή προμήθεια 360 τεθωρακισμένων οχημάτων HAPC (Heavy Armored Personnel Carrier), τα οποία αποτελούν εξέλιξη των XA με ενσωματωμένα στοιχεία του AMV-XP. Το κοινό πρόγραμμα Φινλανδίας και Λετονίας ονομάζεται CAVS (Common Armored Vehicle System). Από τα 360 οχήματα τα 160 προορίζονται για τη Φινλανδία και 200 για τη Λετονία. Το πρόγραμμα ξεκίνησε το 2019 με τη συμμετοχή και της Εσθονίας, η οποία όμως αποχώρησε. Το κόστος για την Λετονία είναι περίπου € 1 εκατομμύριο ανά όχημα, ενώ τα οχήματα της Φινλανδίας πιθανώς να κοστίσουν περισσότερο, καθώς πρόκειται για έκδοση με περισσότερα συστήματα.