Η Σουηδία ανακοίνωσε ότι υπέγραψε σύμβαση με τη φινλανδική Patria για την προμήθεια 321 τροχοφόρων τεθωρακισμένων οχημάτων CAVS (Common Armoured Vehicle System) με συνολικό κόστος € 470 εκατομμύρια. Τα 321 οχήματα θα προστεθούν στα 20 της αρχικής παρτίδας που αγοράστηκαν τον Απρίλιο του 2023. Στο πρόγραμμα CAVS συμμετέχουν η Φινλανδία, η Λετονία, η Σουηδία και η Γερμανία (η Εσθονία εντάχθηκε το 2019 αλλά αποχώρησε. Ως πρόγραμμα αφορά στην κοινή προμήθεια τροχοφόρων τεθωρακισμένων οχημάτων (6 x 6), διαφόρων εκδόσεων, από τις συμμετέχουσες χώρες. Οι εκδόσεις του CAVS περιλαμβάνουν οχήματα μεταφοράς πεζικού, μηχανικού, ανεφοδιασμού και γενικών μεταφορών, διοίκησης, διακομιδής τραυματιών και όλμων των 120 χιλιοστών.

Τα οχήματα CAVS συνδυάζουν τα χαρακτηριστικά του XA-203 (6 x 6) με τις νεότερες τεχνολογίες του XA-360 (8 x 8). Η πρώτη χώρα που προχώρησε σε παραγγελία ήταν η Λετονία, για 200 οχήματα έναντι € 200 εκατομμυρίων. Οι παραδόσεις έχουν ξεκινήσει και αναμένεται να ολοκληρωθούν το 2029. Η Φινλανδία προχώρησε στην προμήθεια 131 οχημάτων, η Σουηδία έχει προχωρήσει στην προμήθεια 341 οχημάτων, ενώ η Γερμανία δεν έχει προχωρήσει σε κάποια προμήθεια. Το βάρος μάχης των οχημάτων είναι 24 τόνοι, ενώ η μεταφορική τους ικανότητα ανέρχεται στους 8,5 τόνους. Ενσωματώνουν κινητήρα μέγιστης ισχύος 394 ίππων και επιτυγχάνουν τυπική εμβέλεια 700 χιλιομέτρων (η μέγιστη ταχύτητα είναι 100 χιλιόμετρα την ώρα στην ξηρά και 8 χιλιόμετρα την ώρα στο νερό).