Το Ολλανδικό Ναυτικό σκοπεύει να προχωρήσει στην προμήθεια 29 αποβατικών σκαφών προκειμένου να αντικαταστήσει τα παλαιά αποβατικά σκάφη που διαθέτει. Επίσης, τα νέα σκάφη θα έχουν υψηλότερο επίπεδο προστασίας, θα είναι ταχύτερα και πιο ευέλικτα. Εκτός των 29 νέων αποβατικών σκαφών, το Ολλανδικό Ναυτικό θέλει και 20 σκάφη αποβατικών επιχειρήσεων, εκ των οποίων 12 θα μεταφέρουν προσωπικό και ελαφρύ εξοπλισμό, ενώ οκτώ θα είναι μεγαλύτερα με ικανότητα μεταφοράς μεγαλύτερου φορτίου. Τα 29 νέα αποβατικά πλοία αναμένεται να παραδοθούν την περίοδο 2025-2029.