Το γερμανικό κοινοβούλιο ενέκρινε κονδύλι ύψους € 425 εκατομμυρίων για την προμήθεια 1.000 νέων στρατιωτικών φορτηγών και 244 θερμικών σκοπευτικών για τα τεθωρακισμένα οχήματα Marder. Η προμήθεια των θερμικών σκοπευτικών εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα αναβάθμισης των Marder με νέο κινητήρα και σύστημα μετάδοσης της κίνησης, νέα θερμικά σκοπευτικά, νέο σύστημα όραση για τον οδηγό και νέο σύστημα εντοπισμού και κατάσβεσης πυρκαγιάς. Η αναβάθμιση επιλέχθηκε ως ενδιάμεση λύση, μέχρι την ολοκλήρωση των παραδόσεων των Puma, διαδικασία που έχει καθυστερήσει. Το κόστος προμήθειας των 244 θερμικών σκοπευτικών ανέρχεται στα € 27 εκατομμύρια, ενώ τα € 398 εκατομμύρια αφορούν στην προμήθεια 1.000 επιπλέον στρατιωτικών φορτηγών, εκ των οποίων 675 της έκδοσης 5 τόνων και 325 της έκδοσης 15 τόνων. Τα φορτηγά είναι της Rheinmetall MAN Military Vehicles και οι παραδόσεις αναμένεται να ολοκληρωθούν στα τέλη του 2021.