Η 23η Τεθωρακισμένη Ταξιαρχία «3ο Σύνταγμα Ιππικού Δορύλαιον» (23 ΤΘΤ «3ο Σύνταγμα Ιππικού Δορύλαιον»), μαζί με τις 21 ΤΘΤ «Ταξιαρχία Ιππικού Πίνδος» και 25 ΤΘΤ «2ο Σύνταγμα Ιππικού Έφεσος», συγκροτούν την 20η Τεθωρακισμένη Μεραρχία «Μακεδονία» (20 ΤΘΜ «Μακεδονία»), δηλαδή τη στρατηγική εφεδρεία του Δ’ Σώματος Στρατού «Θράκη».

Η 23 ΤΘΤ εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη. Το έμβλημα της απεικονίζει ένα άρμα μάχης, σύμβολο της σύγχρονης ισχύος των Τεθωρακισμένων, και έναν Κένταυρο, πλάσμα της Ελληνικής Μυθολογίας, πανάρχαιο σύμβολο της ισχύος του Ιππικού. Το ρητό της 23 ΤΘΤ αναφέρει: «ΚΑΙΡΟΝ ΠΡΟΣΜΕΝΕ» (Περίανδρος), που σημαίνει «να περιμένεις την κατάλληλη ευκαιρία».

Οι φωτογραφίες που ακολουθούν είναι αποκλειστικές και καταγράφουν εκπαιδευτικές δράσεις της 23 ΤΘΤ: Κίνηση, κάλυψη και παραλλαγή, βολές.