Ο Βρετανικός Στρατός και συγκεκριμένα οι δυνάμεις που βρίσκονται στο Μάλι παρέλαβαν ένα νέο σύστημα, μια βομβίδα των 40 χιλιοστών η οποία ενσωματώνει κάμερα παρατήρησης…