Το διάστημα από 14 έως 17 Ιανουαρίου, στο πλαίσιο της επιχειρησιακής εκπαίδευσης του προσωπικού και της επιχειρησιακής ετοιμότητας των Μονάδων, πραγματοποιήθηκαν βολές πληρωμάτων αρμάτων της…

Στις 18 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε, στο ΓΕΣ (Γενικό Επιτελείο Στρατού), από τη Διεύθυνση Τεχνικού (ΔΤΧ), ενημέρωση με θέμα «Δράσεις του ΓΕΣ για την αναβάθμιση της λειτουργίας…