Στο πλαίσιο προγραμματισμένης ενημέρωσης τύπου, η τουρκική εταιρία Harp, η οποία εξειδικεύεται στην κατασκευή μη-επανδρωμένων συστημάτων, ενημέρωσε σχετικά με τις τρέχουσες εταιρικές της δραστηριότητες. Μεταξύ…