Η Γερμανία ανακοίνωσε ότι ενέκρινε την αγορά 18 αρμάτων μάχης Leopard-2A8 και 12 αυτοκινούμενων πυροβόλων PzH-2000 των 155 χιλιοστών, προκειμένου να αντικαταστήσει όσα έστειλε στην Ουκρανία. Ο προϋπολογισμός προμήθειας των 18 Leopard-2A8 ανέρχεται στα € 525,6 εκατομμύρια, δηλαδή € 29,2 εκατομμύρια ανά άρμα μάχης, ενώ ο προϋπολογισμός προμήθειας των 12 PzH-2000 ανέρχεται στα € 190,7 εκατομμύρια, δηλαδή 15,9 ανά πυροβόλο. Οι παραδόσεις αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί έως το 2026. Επιπλέον εγκρίθηκε και δικαίωμα προαίρεσης για την προμήθεια επιπλέον 105 Leopard-2A8 συνολικού προϋπολογισμού € 2,9 δισεκατομμυρίων, δηλαδή € 27,6 εκατομμύρια ανά άρμα μάχης.