Την 1η Δεκεμβρίου η Υπηρεσία Εξοπλισμών της Πολωνίας ανακοίνωσε ότι υπέγραψε σύμβαση, ύψους $ 2,6 δισεκατομμυρίων, με τη νοτιοκορεατική Hanwha Defense, για την προμήθεια 152 ακόμα αυτοκινούμενων πυροβόλων K9 Thunder των 155 χιλιοστών. Η συμφωνία αφορά στην προμήθεια έξι K9A1, τα οποία θα παραδοθούν το 2025, και 146 K9PL, τα οποία θα παραδοθούν την περίοδο 2026-2027. Εκτός της παραγωγής των πυροβόλων, το συμβόλαιο προβλέπει υλικά και υπηρεσίες υποστήριξης και εκπαίδευσης, πυρομαχικά και μεταφορά τεχνολογίας στην πολωνική αμυντική βιομηχανίας, η οποία θα παράγει υποσυστήματα των πυροβόλων. Η σύμβαση εντάσσεται στη συμφωνία-πλαίσιο, Πολωνίας και Νότιας Κορέας, η οποία υπογράφηκε στις 27 Ιουλίου του 2022 και αφορά στην προμήθεια 672 πυροβόλων K9A1 και K9PL. Τον Αύγουστο του 2022 υπογράφηκε σύμβαση για την προμήθεια 212 K9A1, εκ των οποίων έχουν παραδοθεί περί τα 48 πυροβόλα. Με τη νέα σύμβαση ο συνολικός αριθμός των πυροβόλων K9 που θα αποκτήσει η Πολωνία ανεβαίνει στα 364.