Η Εσθονία ανακοίνωσε ότι στις 19 Ιουνίου υπέγραψε σύμβαση με τη Γαλλία για την προμήθεια 12 αυτοκινούμενων πυροβόλων CAESAR των 155 χιλιοστών. Η σύμβαση προβλέπει για δικαίωμα προαίρεσης για έξι επιπλέον πυροβόλα. Η παράδοση του πρώτου πυροβόλου αναμένεται άμεσα, εντός του 2024, ενώ τα υπόλοιπα 11 πυροβόλα θα έχουν παραδοθεί μέχρι τα μέσα του 2025. Σε περίπτωση ενεργοποίησης του δικαιώματος προαίρεσης, τα υπόλοιπα έξι πυροβόλα θα παραδοθούν μέχρι τα τέλη του 2025. Στόχος της Εσθονίας είναι η δημιουργία μιας Μοίρας με 18 CAESAR. Να σημειωθεί ότι η Εσθονία διατηρεί σε υπηρεσία 36 αυτοκινούμενα πυροβόλα K9 Thunder, καθώς και έξι πολλαπλούς εκτοξευτές M-142 HIMARS.