Η Ισπανία ανακοίνωσε ότι υπέγραψε σύμβαση ύψους € 58 εκατομμυρίων, με την Rheinmetall Expal Munitions, για την προμήθεια 104.000 πυρομαχικών όλων των 60, 81 και 120 χιλιοστών. Οι παραδόσεις θα ξεκινήσουν εντός του 2024 και θα παραδοθούν το 2025. Η σύμβαση προβλέπει τη δαπάνη € 1.662.509,75 για 3.500 πυρομαχικά των 60 χιλιοστών (2.000 υψηλής εκρηκτικότητας, 1.000 καπνογόνα και 500 φωτιστικά), € 15.129.198,7 για 39.000 πυρομαχικά των 81 χιλιοστών (35.000 υψηλής εκρηκτικότητας, 3.000 καπνογόνα και 1.000 φωτιστικά) και € 41.344.314,55 για 61.500 πυρομαχικά των 120 χιλιοστών (45.500 υψηλής εκρηκτικότητας, 8.000 καπνογόνα και 8.000 φωτιστικά).