Μεγάλη είναι η κινητοποίηση του ΕΣ τις τελευταίες ημέρες όπου ο δείκτης επικινδυνότητας έφτασε μέχρι και σε επίπεδα μέγιστου συναγερμού. Σε όλη την χώρα το προσωπικό του ΕΣ συνδράμει το ΠΣ με διάθεση περιπόλων πυρασφάλειας καλύπτονας ευπαθείς τομείς. Συνολικά, έχουν διατεθεί 50 περίπολα σε όλη τη χώρα με ανάλογη επάνδρωση σε πυροφυλάκια.